Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „IZMET”

ul. Grabskiego 25d (pokaż na mapie)(ul. Dulęby jest nieprzejezdna - dojazd od ul. Witosa) 

40-826 Katowice 


tel./fax: 32/ 254 82 14

tel.:        32/ 204 66 25

 

Godziny otwarcia: pon.-pt., w godz. 8.00-16.00

 

e-mail:  izmet@izmet.pl

 

 

 

Cookies


Nasz serwis do prawidłowego funkcjonowania używa plków cookies.

Cookie to mały plik tekstowy który strona internetowa przesyła do komputera w trakcie jej przeglądania. Jest on przechowywany na komputerze i informacje w nim zawarte mogą być wykorzystane  przy kolejnych odwiedzinach na stronie.

Nasz serwis wykorzystuje cookies tylko i wyłącznie z powodów technicznych, pozwalając dzieki temu osiągnąć jego pełną funkcjonalność.

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookies, możecie to osiągnąć poprzez zmianę opcji przeglądarki internetowej. Jednakże prosimy zauważyć, że w tym wypadku Izmet nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje i materiały graficzne opublikowane na tej stronie nie stwarzają zobowiązania umownego lub innego zobowiązania wiążącego. Informacje takie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego a jedynie mogą być interpretowane jako zaproszenie do nabycia lub sprzedaży towarów i usług (zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego). Wszelkie zobowiązania umowne lub inne podjęte na podstawie standardowych warunków sprzedażyIzmet lub innych warunków uzgodnionych przez Izmet w formie pisemnej będą nadrzędne nad Informacjami zawartymi na tej stronie.

Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Izmet dołożył zasadnych starań w celu zapewnienia, że Informacje tu podane są poprawne w chwili ich zamieszczania. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych materiałów drukowanych, Informacje mogły stać się nieaktualne w chwili dostępu do strony przez odwiedzającego. Izmet nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy lub braki, ani też za nieaktualność takich Informacji, zaś wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność odwiedzającego. Izmet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na swojej stronie w dowolnym czasie bez zawiadamiania o tym fakcie.

W odniesieniu do przedmiotowych Informacji nie istnieją żadne gwarancje lub deklaracje, wyraźne lub dorozumiane, a Izmet w szczególności wyklucza dorozumiane gwarancje lub warunki w zakresie tytułu własności, opisu, zadowalającej jakości, odpowiedniości do danego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej stron trzecichPomimo faktu, że dokładamy wszelkich starań w celu wywiązania się z wszystkich zamówień, Izmet nie może zagwarantować dostępności żadnego z produktów pokazanych na stronie. Izmet zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego z produktów wymienionych na stronie w dolnym czasie i bez zawiadomienia.

Ceny produktów prezentowanych na stronach Izmet mogą odbiegać od innych cen podawanych w reklamach..

Naszym celem jest zapewnienie stuprocentowej bezbłędności naszych stron internetowych, lecz mimo to, nie możemy zagwarantować, że ich zawartość jest poprawna lub pełna, w tym także w odniesieniu do informacji cenowych i specyfikacji produktów. Z chwilą znalezienia błędów cenowych, poprawiamy takowe w naszych systemach, a poprawiona cena będzie miała zastosowanie w Państwa zamówieniu. Izmet zastrzega sobie prawo do korekty błędów, niedokładności lub braków (w tym także po przedłożeniu i akceptacji zamówienia).

Strona Izmet zawiera odesłania do innych stron, nad którym Izmet nie ma kontroli. Tym samym, Izmet nie ponosi żadnej odpowiedzialności, pośrednio ani bezpośrednio, za informacje podane na takich stronach.

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do Izmet za pośrednictwem strony, w tym odpowiedzi na pytania lub sugestie, nie będą traktowane przez ESAB jako poufne. Izmet nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do tychże komentarzy i materiałów, i może je powielać, wykorzystywać i dystrybuować bez ograniczeń. Ponadto, Izmet może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, lub techniki zawarte w takich komentarzach i materiałach.